• reiki-lotus.info

  • reiki-lotus.info

  • reiki-lotus.info

  • reiki-lotus.info

  • reiki-lotus.info

  • reiki-lotus.info

  • reiki-lotus.info

  • reiki-lotus.info

Copyright 2020 - reiki-lotus.info

Wat is Ma’heo’o Reiki?


Het woord Ma’HEO’O Reiki wordt uitgesproken: Mah-hay-oh-oh Ray Key.
Ma’HEO’O is Cheynenne( een Amerikaanse Indianen taal) voor Grote Geest,
 of God.
Ma’HEO’O Reiki combineert de elementen Aarde, Lucht, Water en Vuur met
 de Grote Geest om op  een effectieve manier Healing te activeren en door te
 kunnen geven in onze menselijke gedaante.
Het is een vrij simpel systeem, maar heel krachtig en kan door iedereen
 worden geleerd en gebruikt.
Er zijn 7 symbolen in dit healings systeem opgenomen. De eerste 4
 vertegenwoordigen de 4 elementen en stellen ons in staat om ons te
 verbinden en om de energie te channelen  van Moeder Aarde.
 Gecombineerd en geactiveerd door de laatste 3 symbolen van de
 Grote Geest, zorgt dat dit een bijzonder krachtig healingssysteem is.
 Het zorgt dat je de energie ( healingsenergie) krachtig kan channelen met
 behulp van licht en kleur.
Ma’HEO’O Reiki zorgt voor een hoger bewustzijn, beter gegrond zijn,
 ontspannen zijn, vredig voelen, en relaxed voelen. Dit systeem combineert
 de zachtheid van Reiki met de kracht van de Aarde elementen.  Ma’HEO’O
 Reiki kan je in contact brengen met je totem spirits, die je je Heilige naam
 kunnen geven, en je lichaam in balans brengen met de 4 elementen van  de
 Aarde.
Er zijn 3 inwijdingen in Ma’HEO Reiki. De eerste twee inwijdingen zorgen
 voor een voor een betere verbinding en een hoog bewustzijn en aanvoelen van de elementen door Moeder Aarde. De symbolen zorgen niet alleen
 harmonie van de elementen in Moeder Aarde, ze zorgen ook
voor harmonie van de elementen in het menselijk lichaam als je wordt
 ingewijdt en na je inwijdingen.
De derde inwijding is de Master inwijding die je verbindt met de Grote Geest,
 zodat je het harnas van de kracht van Aarde en Geest effectief kan gebruiken
 in licht in al zijn facetten. Het activeert je healings energie  van binnenuit.
 Ma’HEO’O Reiki is een nieuwe modaliteit   van Reiki healing die niet
 afhankelijk is van Tibetaanse modaliteiten , maar   benaderd een
 Aarde basis van healing. Het is een op zichzelf staand systeem, maar je kan
 het goed combineren met het traditionele Reiki systeem, beide systemen
 gebruiken symbolen en bepaalde technieken. Beide gebruiken energetische
 inwijdingen zoals die bij beide wordt doorgegeven van Master naar cursist
toe.
Reiki is een woord in Japan dat wordt gebruikt voor het omschrijven van
 diverse systemen van healing en spiritueel werk. Het is niet een woord dat
 exclusief toebehoort aan Usui Reiki . Reiki wordt in deze handleiding gebruikt omdat het een spiritueel healings systeem is, wat gebruikt maakt van Aarde
 energieën, om eenheid te brengen onder iedereen.  Ma’HEO’O Reiki is
 gebaseerd op technieken , om healing op een goede manier te geven en de
 energie goed te kunnen laten stromen in het menselijk lichaam.  Deze
 technieken zullen je in staat stellen om één te worden met Moeder Aarde en
 de Grote Geest.  Je zal in de handleiding wat geschiedenis van healing leren,
 Indiaanse spiritualiteit, en hoe de energie goed door je licht lichaam te laten
 stromen.  Als je dit systeem gebruikt, ben je in staat healing te sturen naar
 alle wezens op Aarde; Mensen, dieren, planten, bodem, water , insecten,
 omgeving, Universum etc.
Er zijn geen voorvereisten om dit systeem te leren. Iedereen kan dit leren,
 zelfs kinderen. 
BELANGRIJK: Dit is een sjamanistisch systeem, maar maakt geen sjamaan van
 je. Als sjamaan wordt je geboren, wel kun je technieken leren voor je welzijn,
 en voor anderen.

Wat staat er in de handleiding?
Geschiedenis en achtergrond
2 medicijnwielen leren maken
Ceremonie van het medicijnwiel
Contact maken met je spirituele gids
Je totemdier ontmoeten
Werken met de volgende elementen:
Aarde
Lucht
Water en Vuur
Bewustzijnstechniek
Chakra’s en Nadi's
Chakra bewustzijn
Healingstechnieken
Vele oefeningen en testen
De handleiding is zeer uitgebreid en alles staat er goed in beschreven.
Er is begeleiding bij deze cursus tot 3 maanden erna.
Mastercertificaat ontvang je na je 3e inwijding.
Voor je masterinwijding te ontvangen dien je alle healingstechnieken en
 andere technieken goed onder de knie te hebben
Energetische uitwisseling: 100 euro's

Testimonials

All works registered with Copyright House