• reiki-lotus.info

  • reiki-lotus.info

  • reiki-lotus.info

  • reiki-lotus.info

  • reiki-lotus.info

  • reiki-lotus.info

  • reiki-lotus.info

  • reiki-lotus.info

Copyright 2020 - reiki-lotus.info

                     

 

De Hollandiet kwarts.

Dit kristal kan deuren voor je openen, zodat er veranderingen kunnen plaats vinden.
Denk er wel aan, die veranderingen zullen niet zomaar plaats vinden. Je dient een bewuste keuze te maken om door die deur heen te gaan, zodat het ook kan plaatsvinden. Als je goed kijkt naar het kristal zie je er sterretjes in, in de vorm van een 6 puntige ster. Deze sterretjes dienen als een soort sleutels om je ware zelf te laten ontwaken en om je ware zelf te activeren.
Zo een activering kan plaatsvinden op cognitief, emotioneel, fysiek en zelfs ook op cellulair niveau.
Een meditatie met de hollandietkwarts kan je herinneringen brengen die betrekking hebben op de persoon die je voorbestemd bent om te worden. Tezamen met die herinneringen gaan overtuigingen gepaard, waarvan je denkt zie je nu. Ook al heb je het nog nooit ervaren.
Er gaan innerlijke deuren open, en je eerdere overtuigingen over je levenspad kunnen flink gaan wankelen als je “ wakker” gemaakt wordt.
Het brengt mentale als emotionele veranderingen met zich mee.
Zowel op fysiek , cellulair, emotioneel niveau zullen er veranderingen gaan plaatsvinden.
De energie van dit kristal  is een energie die verhelderen werkt, je afstemt op je hoogste gidsen.
Het helpt je om je weerstand voor je spirituele pad te overwinnen, en zal je helpen om in je spirituele kracht te gaan staan en te blijven staan.  Het reinigt en opent chakra’s, hierdoor kun je weer meer licht in je fysieke systeem toe laten.
Het kristal stimuleert het vermogen om innerlijke beelden te zien, te helen het is een kristal van lichtintergratie en je  daarmee helpt je af te stemmen op je hoogste streven en op je spirituele doel.
Hollandietkwarts helpt je ook om een objectief en rustig standpunt in te nemen, hierdoor kun je heel goed overzien wat er nu eigenlijk gedaan dient te worden om van je spirituele leven serieus werk te gaan maken. Het helpt je ook om discipline en toewijding te ontwikkelen bij moeilijkheden en problemen.
Door de steen overdag op je lichaam te dragen nodig je  een synchrone stroom van gebeurtenissen uit om zo weer samenlopen van omstandigheden te creëren die alleen maar te begrijpen zijn vanuit je hogere zelf.
Als je slaapt of mediteert met dit kristal kun je momenten creëren van: ik wist het, dit is bekend.
Ook al heb je het nog nooit meegemaakt.
Denk eraan, je dient de deuren die zijn geopend door dit kristal door te lopen, het komt niet allemaal vanzelf aangewaaid.

 

 

 

 

 

Testimonials

All works registered with Copyright House